Search of collections (46)

Id Name Exercises
69 Aritmetický průměr 14 Explore Display
81 Přijímací zkoušky 9. třída - CERMAT - Verze A - 2018 3 Explore Display
30 CERMAT -- matematika -- 8 2017 13 Explore Display
79 CERMAT -- matematika -- 4 2018 3 Explore Display
43 Přirozená čísla a nula 9 Explore Display
70 Čísla kladná, záporná, navzájem opačná, číselná osa 7 Explore Display
18 Pondělí 20 Explore Display
19 Úterý 20 Explore Display
20 Středa 20 Explore Display
21 Čtvrtek 20 Explore Display
22 Pátek 20 Explore Display
68 Písemné dělení desetinných čísel 9 Explore Display
67 Dělení desetinných čísel zpaměti 16 Explore Display
66 Dělení desetinných čísel přirozeným číslem 2 Explore Display
65 Písemné násobení desetinných čísel 33 Explore Display
64 Násobení desetinných čísel zpaměti 9 Explore Display
63 Násobení desetinných čísel přirozeným číslem 11 Explore Display
62 Převádění jednotek délky, hmotnosti a objemu 15 Explore Display
61 Násobení a dělení desetinných čísel čísly 10, 100, 1 000... 7 Explore Display
60 Písemné sčítání a odčítání desetinných čísel 24 Explore Display
59 Sčítání a odčítání desetinných čísel zpaměti 28 Explore Display
58 Porovnání desetinných čísel 7 Explore Display
57 Zakrouhlování desetinných čísel 4 Explore Display
56 Desetinná čísla 8 Explore Display
55 Zlomky 8 Explore Display
53 Dělení dvojciferným dělitelem 20 Explore Display
54 Dělení trojciferným a víceciferným dělitelem 23 Explore Display
52 Dělení jednociferným číslem 26 Explore Display
51 Písemné násobení přirozených čísel 26 Explore Display
50 Násobení a dělení přirozených čísel zpaměti 34 Explore Display
49 Písemné sčítání a odčítání přirozených čísel 22 Explore Display
48 Sčítání a odčítání přrozených čísel zpaměti 17 Explore Display
47 Množiny 14 Explore Display
46 Zaokrouhlování čísel 3 Explore Display
45 Porovnání čísel 6 Explore Display
44 Číselná osa 5 Explore Display
35 CERMAT -- angličtina -- didaktický test 12 Explore Display
37 CERMAT -- čeština -- úlohy z maturitní zkoušky z českého jazyka a literatury 13 Explore Display
16 Trojúhelníková nerovnost 40 Explore Display
17 Rovnice s jednou neznámou 20 Explore Display
15 Doplňování operátorů 80 Explore Display
14 Hledání členů posloupností 40 Explore Display
13 Počítání do 1 000 20 Explore Display
12 Počítání do 100 50 Explore Display
5 Počítání do 20 40 Explore Display
4 Počítání do 10 40 Explore Display