Search exercises (1107)

     
Id Name Topic Instructions Subject Difficulty
143105 3-15-1 - Neboj se matematiky Aritmetický průměr Spotřeba některých potravin na 1 obyvatele naší republiky za 1 rok v kilogramech ukazuje následující ... Math ●○○○○ Show
143106 3-15-2 - Neboj se matematiky Aritmetický průměr Šest chlapců sbíralo starý papír. Kolik kilogramů sebral průměrně každý z nich, jestliže 4 sebrali p ... Math ●○○○○ Show
143107 3-15-3 - Neboj se matematiky Aritmetický průměr 3 dělníci měli vyrobit dohromady 72 součástek za směnu. První jich vyrobil 25, druhý 23 a třetí 28.  ... Math ●○○○○ Show
143108 3-15-4 - Neboj se matematiky Aritmetický průměr Brigádníci měli vysázet průměrně 420 stromků za 1 den. V prvních čtyřech dnech vysázeli postupně 395 ... Math ●○○○○ Show
143109 3-15-5 - Neboj se matematiky Aritmetický průměr Vyhledejte 4 různá přirozená čísla menší než 10, jejichž průměr je větší než 5,5 a menší než 6,25. K ... Math ●●●○○ Show
143110 3-15-6 - Neboj se matematiky Aritmetický průměr Vypište přirozené násobky čísla 9 menší než 50. Vyhledejte z nich několik a) dvojic, b) trojic, c) č ... Math ●●●○○ Show
143111 3-15-7 - Neboj se matematiky Aritmetický průměr Vypočtěte úlohu ze 7. ročníku matematické olympiády: Na chmelové brigádě soutěžily dvě třídy. Jedna, ... Math ●●●●○ Show
143112 3-15-8 - Neboj se matematiky Aritmetický průměr Skupina skautů si naplánovala s vedoucím devítidenní pěší výlet. Za pět dní ušli v průměru o 3,5 km  ... Math ●●●●○ Show
143113 3-15-9 - Neboj se matematiky Aritmetický průměr Mirek byl zkoušen 20krát z matematiky. Nikdy nedostal horší známku než dobrou a přitom měl výborných ... Math ●●●●○ Show
143095 3-14-20 - Neboj se matematiky Písemné dělení desetinných čísel Čtyři přátelé A, B, C, D se dohodli, že se sejdou v neděli v 10 hodin na hradě H. Kdy se musel každý ... Math ●●●○○ Show
143096 3-14-21 - Neboj se matematiky Písemné dělení desetinných čísel Cesta kolem čtvercové pastviny je 1 675 m dlouhá. Při každé straně pastviny stojí u cesty 5 stromů s ... Math ●●●○○ Show
143097 3-14-22 - Neboj se matematiky Písemné dělení desetinných čísel Z množiny M = {3,12; 0,5; 15,125; 1,006} vyberte 3 čísla, jejichž a) součin a * b * c je menší n ... Math ●●●●○ Show
143098 3-14-23 - Neboj se matematiky Písemné dělení desetinných čísel Máme 3 kostky, které označíme A, B, C. Hmotnost kostek A a B je dohromady 10,80 kg, B a C 13,50 kg a ... Math ●●●●○ Show
143099 3-14-24 - Neboj se matematiky Písemné dělení desetinných čísel Doplňte graf a určete čísla x, y na obrázku. Math ●●●●○ Show
143100 3-14-25 - Neboj se matematiky Písemné dělení desetinných čísel Na trati Praha -Kolín – Havlíčkův Brod – Brno jely 3 vlaky. Rychlík ujel trať z Prahy do Brna (267 k ... Math ●●●●○ Show
143101 3-14-26 - Neboj se matematiky Písemné dělení desetinných čísel Sad měl délku 25 m až 30 m. Mirek a Jiří ji chtěli co nejpřesněji změřit různě dlouhými laťkami, ale ... Math ●●●●○ Show
143102 3-14-27 - Neboj se matematiky Písemné dělení desetinných čísel Obydlí Petra, Jiřího, Tomáše a Miloše leží za sebou při přímé silnici a jsou od sebe vzdáleny vždy 1 ... Math ●●●●○ Show
143103 3-14-28 - Neboj se matematiky Písemné dělení desetinných čísel Vít má 5 prken délek 9,05 m, 6,65 m, 3,25 m, 8,25 m a 0,85 m. Potřebuje z nich nařezat prkna délky 2 ... Math ●●●●○ Show
143104 3-14-29 - Neboj se matematiky Písemné dělení desetinných čísel Kvádr má rozměry a, b, c. Hrana b je 3,5krát delší než hrana a, hrana c je 2,2krát delší ... Math ●●●●○ Show
143085 3-14-11 - Neboj se matematiky Písemné dělení desetinných čísel Obvod předního kola traktoru je asi 2,82 m, zadního 6,60 m. Přední kolo vykonalo z místa A do místa  ... Math ●●○○○ Show
143086 3-14-12 - Neboj se matematiky Písemné dělení desetinných čísel Vzdálenost z Prahy do Hradce Králové je 105 km. První cyklista jel z Prahy průměrnou rychlostí 15,5  ... Math ●●○○○ Show
143087 3-14-13 - Neboj se matematiky Písemné dělení desetinných čísel Helena počítala s kapesním kalkulátorem. První číslo zadala do kalkulátoru správně, ale pak stiskla  ... Math ●●○○○ Show
143088 3-14-14 - Neboj se matematiky Písemné dělení desetinných čísel Rozdělte obdélníkové pole na obrázku a, b na 3 shodné obdélníky a vypočtěte délky jejich stran. Úloh ... Math ●●○○○ Show
143089 3-14-15 - Neboj se matematiky Písemné dělení desetinných čísel Marta má dvě výherní vkladní knížky, každou s vkladem 936,70 Kč. Na druhou knížku Marta vyhrála, vkl ... Math ●●●○○ Show
143090 3-14-16 - Neboj se matematiky Písemné dělení desetinných čísel Kterým číslem musíte dělit číslo 4,726, aby podíl byl: a) číslo menší než dělenec; b) číslo 1; c) čí ... Math ●●●○○ Show
143091 3-14-17 - Neboj se matematiky Písemné dělení desetinných čísel Ve výkrmě prasat byl plánovaný přírůstek na kus a den 0,55 kg masa. Kdyby ošetřovatel splnil normu,  ... Math ●●●○○ Show
143092 3-14-18 - Neboj se matematiky Písemné dělení desetinných čísel Vyjádřete obvod vyšrafovaného pravoúhlého útvaru (uvnitř je 5 shodných čtverců) na obrázku 3.35 pomo ... Math ●●●○○ Show
143093 3-14-19 - Neboj se matematiky Písemné dělení desetinných čísel Zdena jela na kole průměrnou rychlostí 16,8 km za 1 hodinu. Její otec jel na motocyklu 3,5krát rychl ... Math ●●●○○ Show
143075 3-14-1 - Neboj se matematiky Písemné dělení desetinných čísel Emil Zátopek uběhl jako první na světě 20 km za 1 hodinu. Největší rychlost suchozemských savců je 1 ... Math ●○○○○ Show
143076 3-14-2 - Neboj se matematiky Písemné dělení desetinných čísel Nejdelší české slovo je prý „dodavatelskoodběratelský“. Kolikrát je toto slovo delší než jiné české  ... Math ●○○○○ Show
143077 3-14-3 - Neboj se matematiky Písemné dělení desetinných čísel Dikobraz má na těle asi 30 000 ostnů, které dohromady mají hmotnost asi 100 g. Vypočtěte hmotnost je ... Math ●○○○○ Show
143078 3-14-4 - Neboj se matematiky Písemné dělení desetinných čísel Která z čísel a, b, c, d se rovnají? a = (19 – 5) : (15 + 5); b = (9 + 5) : (25 – 5); $c = (2 *  ... Math ●○○○○ Show
143079 3-14-5 - Neboj se matematiky Písemné dělení desetinných čísel Dnešní astronomové vybavení nejmodernější technikou naměřili, že doba od jednoho úplňku Měsíce ke dr ... Math ●○○○○ Show
143080 3-14-6 - Neboj se matematiky Písemné dělení desetinných čísel Centrální výstavní sál v Moskvě je 114 m dlouhý a 38 m široký. Za jak dlouho by ho obešel zvenku cho ... Math ●○○○○ Show
143081 3-14-7 - Neboj se matematiky Písemné dělení desetinných čísel V prodejne potravin mají konzervy po 14,40 Kč a po 10,50 Kč. Účetní jídelny nakoupila stejný počet k ... Math ●●○○○ Show
143082 3-14-8 - Neboj se matematiky Písemné dělení desetinných čísel Určete nejmenší a největší součet, rozdíl, součin a podíl dvou z různých čísel 0,7; 8,1; 0,015; 8,03 ... Math ●●○○○ Show
143083 3-14-9 - Neboj se matematiky Písemné dělení desetinných čísel Paní Tina koupila 0,75 m látky na jednu sukni za 125,70 Kč a 0,80 m látky na druhou sukni. Za obě lá ... Math ●●○○○ Show
143084 3-14-10 - Neboj se matematiky Písemné dělení desetinných čísel a) Ozdobnou hvězdici a mříž na obrázku 3.33 lze nakreslit jedním tahem. Pokuste se o to. b) Všechny  ... Math ●●○○○ Show
143073 3-13-3 - Neboj se matematiky Dělení desetinných čísel zpaměti Doplňte tabulku s údaji o dělení prkna na stejné části. Math ●○○○○ Show
143070 3-13-3 - Neboj se matematiky Dělení desetinných čísel zpaměti Doplňte tabulku s údaji o dělení prkna na stejné části. Math ●○○○○ Show
143055 3-13-1 - Neboj se matematiky Dělení desetinných čísel zpaměti Hmotnost nejmenšího známého ptáka – kolibříka čmelákového – je 0,002 kg, největšího – pštrosa africk ... Math ●○○○○ Show
143056 3-13-2 - Neboj se matematiky Dělení desetinných čísel zpaměti Délky úseček jsou a = 3 cm, b = 6 cm, c =12 cm. Určete dvojice [a, a], [a, b], … [b, a], [b, b ... Math ●○○○○ Show
143057 3-13-4 - Neboj se matematiky Dělení desetinných čísel zpaměti Určete hmotnost kávové a polévkové lžíce, jestliže 2 kávové a 2 polévkové lžíce měly hmotnost 0,330  ... Math ●○○○○ Show
143058 3-13-5 - Neboj se matematiky Dělení desetinných čísel zpaměti K některým zápisům vytvořte slovní úlohy, znázorněte je graficky a pak všechny úlohy vypočtěte: a) $ ... Math ●●○○○ Show
143059 3-13-6 - Neboj se matematiky Dělení desetinných čísel zpaměti Čtyřúhelník má tyto velikosti úhlů: \alpha = 2\phi, \beta = 3\phi, \gamma = 4\phi, $\delta = 6 ... Math ●●●○○ Show
143060 3-13-7 - Neboj se matematiky Dělení desetinných čísel zpaměti Doplňte grafy na obrázku a, b, c. Math ●●○○○ Show
143061 3-13-8 - Neboj se matematiky Dělení desetinných čísel zpaměti Chodec ušel za 2\fraction{1}{2} hodiny 10 km. Pak 1\fraction{1}{4} hodiny odpočíval. Jak daleko  ... Math ●●○○○ Show
143062 3-13-9 - Neboj se matematiky Dělení desetinných čísel zpaměti Kolik latěk délky 0,25 m je možno nařezat z latí dlouhých 4 m, 3,2 m a 0,455 m? Tloušťku řezu zanedb ... Math ●○○○○ Show
143063 3-13-10 - Neboj se matematiky Dělení desetinných čísel zpaměti Doplňte tabulku: Math ●●○○○ Show
143064 3-13-11 - Neboj se matematiky Dělení desetinných čísel zpaměti a) Kolik sklenic o objemu 0,3 l lze naplnit z každé nádoby o objemu 6,7 l; 0,75 l; 5,6 l; 14,4 l; 5, ... Math ●●●○○ Show