Search exercises (1177)

     
Id Name Topic Instructions Subject Difficulty
145713 7.1 - cermat MA_9_A_2018 Matematika Papírový obdélník s rozměry 18 cm x 5 cm se BEZE ZBYTKU použije na zhotovení kvádru. Obdélník se roz ... Math ●●●○○ Show
145714 7.2 - cermat MA_9_A_2018 Matematika Papírový obdélník s rozměry 18 cm x 5 cm se BEZE ZBYTKU použije na zhotovení kvádru. Obdélník se roz ... Math ●●●○○ Show
145715 7.3 - cermat MA_9_A_2018 Matematika Papírový obdélník s rozměry 18 cm x 5 cm se BEZE ZBYTKU použije na zhotovení kvádru. Obdélník se roz ... Math ●●●○○ Show
145702 1-1-5 - Neboj se matematiky Přirozená čísla a nula Určete všechna dvojciferná čísla, která lze zapsat číslicemi 2, 3, 4 tak, aby se žádná číslice neopa ... Math ●○○○○ Show
145701 1-1-5 - Neboj se matematiky Přirozená čísla a nula Určete všechna dvojciferná čísla, která lze zapsat číslicemi 2, 3, 4 tak, aby se žádná číslice neopa ... Math ●○○○○ Show
145687 1-5-1 - Neboj se matematiky Množiny Zapište množiny všech přirozených čísel menších než 10, které jsou násobky čísel a) 2, b) 3, c) 4, d ... Math ●○○○○ Show
145688 1-5-2 - Neboj se matematiky Množiny Jsou dány dvě množiny čísel: A = {1, 5, 6, 10} a B = {X, I, V, VI}. Určete dvojice sobě rovn ... Math ●○○○○ Show
145689 1-5-3 - Neboj se matematiky Množiny Jsou dány dvě množiny A = {1, 2, 3, 5, 7, 8} a B = {3, 4, 8, 12}. a) Které ze zápisů $1 \in ... Math ●○○○○ Show
145690 1-5-4 - Neboj se matematiky Množiny Jsou dány množiny čísel Z = {1, 2, 4, 5, 7, 8, 10}, A = {1, 2, 8}, B = {10, 8, 2}, $C = ... Math ●○○○○ Show
145691 1-5-5 - Neboj se matematiky Množiny Z množiny těles na obrázku vypište výčtem prvků všechny podmnožiny se třemi prvky. Úloha má čtyři ře ... Math ●○○○○ Show
145692 1-5-6 - Neboj se matematiky Množiny Z množiny {a, b, c, d} vyberte všechny podmnožiny, které mají 0, 1, 2, 3, 4 prvky. Úloha má 16 řeš ... Math ●●●○○ Show
145693 1-5-7 - Neboj se matematiky Množiny Je dána množina A = {1, 2, 3, 4, 5, 6}. Určete množinu B, ve které jsou dvojnásobky všech číse ... Math ●○○○○ Show
145694 1-5-8 - Neboj se matematiky Množiny A je množina všech hlásek slova město, B je množina všech hlásek slova místo. Co je průnikem mno ... Math ●○○○○ Show
145695 1-5-9 - Neboj se matematiky Množiny 10 žáků z 5.A o prázdninách cestovalo. 8 z nich bylo v zahraničí, 9 u nás. Je to možné? Math ●●○○○ Show
145696 1-5-10 - Neboj se matematiky Množiny Ze 30 žáků ve třídě mělo 5 výbornou z matematiky a 6 výbornou z českého jazyka. Kolik žáků mohlo mít ... Math ●○○○○ Show
145697 1-5-11 - Neboj se matematiky Množiny V 1. třídě nakreslil učitel na tabuli 3 kůzlátka a řekl žákům: "Vybarvěte 2 kůzlátka bílou barvou a  ... Math ●○○○○ Show
145698 1-5-12 - Neboj se matematiky Množiny V jedné rodině má 5 dětí rádo ovoce a 3 děti cukroví. Dvě z nich mají rády ovoce i cukroví. Kolik dě ... Math ●●●○○ Show
145699 1-5-13 - Neboj se matematiky Množiny Kolik dvojciferných čísel začíná nebo končí číslicí 5? (Tato čísla mají číslici 5 na začátku, nebo n ... Math ●●●○○ Show
145700 1-5-14 - Neboj se matematiky Množiny Propisovací tužku si do školy přineslo 20 žáků, plnicí pero 18 žáků a plnicí pero i tužku 9 žáků. Ko ... Math ●●●●○ Show
145586 1-4-1 - Neboj se matematiky Zaokrouhlování čísel a) Zaokrouhlete na sta; tisíce; 3 platné číslice počet obyvatel Prahy a Bratislavy. b) Zjistěte poče ... Math ●○○○○ Show
145587 1-4-2 - Neboj se matematiky Zaokrouhlování čísel Zjistěte všechna přirozená čísla, jejichž zaokrouhlením na jednotky mohlo vzniknout číslo: a) 470, b ... Math ●●○○○ Show
145588 1-4-3 - Neboj se matematiky Zaokrouhlování čísel Čtyři dívky odhadly jeden Martin skok do dálky na 120 cm, 118 cm, 125 cm a 123 cm. Zmýlily se o 1, 2 ... Math ●●●○○ Show
145577 1-3-1 - Neboj se matematiky Porovnání čísel Vyhledejte všechna čísla x \lt 4 265, která jsou zapsána stejnými číslicemi jako číslo 4 265. Uspo ... Math ●○○○○ Show
145578 1-3-2 - Neboj se matematiky Porovnání čísel Seřaďte domy A, B, C, D, E podle výšky od největšího k nejmenšímu. Math ●○○○○ Show
145579 1-3-3 - Neboj se matematiky Porovnání čísel O čtyřech kostkách A, B, C, D, platí: A má 2krát větší hmotnost než B, hmotnost B se rovná 1/4 hm ... Math ●●○○○ Show
145580 1-3-4 - Neboj se matematiky Porovnání čísel O výškách a, b, c, d čtyř chlapců platí: a \gt b, c \lt a, d \gt b. Mohou mít někteří  ... Math ●●○○○ Show
145581 1-3-5 - Neboj se matematiky Porovnání čísel Doplňte do kroužků na obrázku dvojciferná čísla x \le 20 tak, aby platily nerovnosti ve vodorovnýc ... Math ●●○○○ Show
145582 1-3-6 - Neboj se matematiky Porovnání čísel Určete pomocí tabulky věk čtyř sourozenců, o nichž víme: a) Žádné dítě není mladší než 3 a starší ne ... Math ●●●●○ Show
145566 1-2-1 - Neboj se matematiky Číselná osa Narýsujte číselnou osu s jednotkou délky 1°cm a znázorněte na ní čísla x, y, z, u, která jst ... Math ●○○○○ Show
145567 1-2-2 - Neboj se matematiky Číselná osa Znázorněte na číselné ose hustotu obyvatel na 1 km^2, která je dána tabulkou. Zvolte vhodnou jedno ... Math ●○○○○ Show
145568 1-2-3 - Neboj se matematiky Číselná osa Ve Frankfurtu nad Mohanem bylo naměřeno v 1 litru vzduchu na ulici bez stromů 10 180 prachových část ... Math ●●●○○ Show
145569 1-2-4 - Neboj se matematiky Číselná osa Pro která přirozená čísla menší než 8 platí: a \lt 4, c \le 4, d \ge 4, e \ne 4, $4 \lt f \ ... Math ●●●●○ Show
145570 1-2-5 - Neboj se matematiky Číselná osa Vláďa má uspořeno více než 35 Kč, Zdeněk méně než 42 Kč, Jiří nejméně (aspoň) 30 Kč, Karel nejvýše 5 ... Math ●●●●● Show
145521 - The Math League - Sample 2012-2013 6th Grade Contest Matematika Math ●●●○○ Show
145522 - The Math League - Sample 2012-2013 6th Grade Contest Matematika Math ●●●○○ Show
145523 - The Math League - Sample 2012-2013 6th Grade Contest Matematika Math ●●●○○ Show
145524 - The Math League - Sample 2012-2013 6th Grade Contest Matematika Math ●●●○○ Show
145525 - The Math League - Sample 2012-2013 6th Grade Contest Matematika Math ●●●○○ Show
145526 - The Math League - Sample 2012-2013 6th Grade Contest Matematika Math ●●●○○ Show
145527 - The Math League - Sample 2012-2013 6th Grade Contest Matematika Math ●●●○○ Show
145528 - The Math League - Sample 2012-2013 6th Grade Contest Matematika Math ●●●○○ Show
145529 - The Math League - Sample 2012-2013 6th Grade Contest Matematika Math ●●●○○ Show
145530 - The Math League - Sample 2012-2013 6th Grade Contest Matematika Math ●●●○○ Show
145531 - The Math League - Sample 2012-2013 6th Grade Contest Matematika Math ●●●○○ Show
145532 - The Math League - Sample 2012-2013 6th Grade Contest Matematika Math ●●●○○ Show
145533 - The Math League - Sample 2012-2013 6th Grade Contest Matematika Math ●●●○○ Show
145534 - The Math League - Sample 2012-2013 6th Grade Contest Matematika Math ●●●○○ Show
145535 - The Math League - Sample 2012-2013 6th Grade Contest Matematika Math ●●●○○ Show
145536 - The Math League - Sample 2012-2013 6th Grade Contest Matematika Math ●●●○○ Show
145537 - The Math League - Sample 2012-2013 6th Grade Contest Matematika Math ●●●○○ Show